Učenci petih razredov smo imeli v četrtek, 10. 12. 2015, naravoslovni dan, na katerem smo svoje teoretično znanje o vodi utrdili na praktičen način. Preverjali in primerjali smo, kako hitro se led stali v topli vodi in kako hitro v hladni. Pri tem smo ves čas merili temperaturo vode. Opazovali smo procese taljenja, izhlapevanja in utekočinjenja. Preizkušali smo tudi, katere snovi so v vodi topne in kako voda potuje iz višjih leg v nižje. Veliko smo razmišljali o onesnaževanju vode, predvsem pa o tem, kako bi onesnaževanje vode in narave zmanjšali ali celo preprečili.

Nekaj zapisov učencev 5. razreda glede onesnaževanja vode:
Če vodo onesnažujemo, je to lahko nevarno za podtalnico, ki je glavni vir naše pitne vode. Nevarno je lahko tudi za živali, ki živijo v vodi. Onesnaževanje bi zmanjšali tako, da bi uvedli več čistilnih naprav ter da bi ljudi opozorili na zavedanje o onesnaževanju vode in okolja.
Ema Ribič, 5. a

Onesnaževanje vode bi zmanjšali tako, da bi vodo pred izpustom v naravo prefiltrirali. Pomembno je ločevanje odpadkov in recikliranje. Zemljo bi morali škropiti z naravnimi škropivi, morali pa bi tudi nehati posegati v naravo in krčiti gozdove.
Jernej Rihar, 5. b

Pomembno je ločevanje in odlaganje odpadkov v ustrezne smetnjake, da jih ne bi, npr. metali v reke in morje. Odpadkov zaradi nevarnosti onesnaževanja podtalnice ne smemo metati po tleh. Podtalnica mora biti čista, ker jo ljudje pijemo. Predlagal bi višje kazni za izvajanje dejavnosti, ki onesnažujejo vodo.
Matija Šenk, 5. a

Zmanjšanje onesnaževanja vode bi lahko dosegli s postavitvijo več košev za smeti. Ljudje bi morali več in bolj pogosto obveščati in opozarjati, kako nevarno je nepravilno odlagane odpadkov. Voda, ki je onesnažena, ni primerna za pitje.
Laura Čik, 5. b

Vodji naravoslovnega dne:
Alenka Čudič in Maja Fonda-Cirman

3 2 4