Krovna tema v tem šolskem letu je DUŠEVNO ZDRAVJE.

Na naši šoli bo v šolskem letu 2015/2016 poudarek na razvijanju samopodobe učencev. Razredniki bodo na razredni uri izvedli eno delavnico z omenjeno temo. Pomoč pri izvedbi delavnic in literaturo jim bo pomagala izbrati šolska svetovalna služba.

V tednu otroka bomo v vseh razredih izvedli igro Skriti prijatelj. Igro bomo izvedli tudi med zaposlenimi.

Izvedli bomo delavnice na temo Droge, alkohol in tobak za 7.razrede.