Ker se čas odločitve o nadaljevanju šolanja in izbiri poklicne poti za učence 9. razreda vsako leto hitro približa, iščemo načine, ki bi mladim omogočili premišljene odločitve, podprte z dovolj informacijami. S tem namenom smo se osnovne šole Brezovica, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec in Preserje pred nekaj leti povezale pri organizaciji obsežne predstavitve srednjih šol, ki od takrat vsako leto poteka na eni od navedenih osnovnih šol. Lani smo se družili na OŠ Dobrova.

Glede na to, da so epidemiološke razmere v letošnjem šolskem letu prekinile našo tradicijo izvajanja Tržnice poklicev v živo, smo si kljub vsemu želeli, da bi učencem in staršem osmošolcev in devetošolcev, glede na negotovo prihodnost velikih dogodkov še pred informativnimi dnevi predstavili srednješolske izobraževalne programe.  

Odzvali smo se na trenutne potrebe vseh učencev in glede na pripravljenost kolegov s srednjih šol izpeljali serijo predstavitev dvajsetih srednjih šol, ki je potekala v tednu od 14. do 18. decembra 2020, vsak dan med 17. in 19. uro. 

Upamo, da smo s tem korakom marsikomu olajšali pomembno odločitev o nadaljnjem šolanju. Vsem sodelujočim profesorjem in dijakom s srednjih šol ter učencem in staršem, ki so si vzeli čas, se zahvaljujemo za skupno izpeljavo spletnega dogodka.

Petra Prevec