Težko pričakovani tehniški dan, ko se zabija, sestavlja, lepi, igra, bere načrte, uporablja orodje in riše preproste skice, je bil letos v 1. triadi še jesensko obarvan. Učenci so ga letos hitro pričakali in si pod vodstvom mojstra sestavili vsak svojo leseno igračo. Prvošolci so sestavili dinozavra Dina in mavrično vrtavko, drugošolci lokomotivo z vagonom, tretješolci pa že nekoliko zahtevnejši dvojni kozolec.

Tadeja Prašnikar