svetovalna sluzbaSvetujemo učencem in staršem ter sodelujemo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole in vrtca ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

S predšolskimi otroci in njihovimi starši se srečamo že v vrtcu in pri vpisu v šolo. V vrtcu jih obiščemo pri njihovih aktivnostih. Zbiramo podatke o otrokovi šolski zrelosti in oblikujemo oddelke prvega razreda. Spremljamo njihovo vključevanje v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu. Vsem otrokom, ki imajo učne težave, pomagamo s korektivnim delom za učence s specifičnimi učnimi težavami – SUT.

Vodimo poklicno orientacijo na predmetni stopnji. Največ pozornosti posvečamo učencem 8. in 9. razreda, kjer poteka intenzivno poklicno informiranje in svetovanje ter pomoč pri vključitvi pri vpisu v srednje šole.
Pri svojem delu skrbimo za nadarjene učence.

ŠOLSKO LETO 2021/2022

Šolske svetovalne delavke:

 • univ.dipl.soc.ped. Petra PREVEC, tel: (01) 360 12 23; e-pošta: petra.prevec@osdobrova.si
 • prof.def. Nataša BIBER, tel: (01) 360 12 33; e-pošta: natasabiber@osdobrova.si
 • univ.dipl.soc.ped. Metka TURK, tel: (01) 360 12 33; e-pošta: metka.turk@osdobrova.si
 • socialna delavka Marjana BAJC, tel: (01) 360 12 23; e-pošta: marjana.bajc@osdobrova.si

Zunanje strokovne sodelavke:

 • logopedinja Tina Rus, e-pošta: tina.rus@zgnl.si
 • spec. ped. Sara Sagadin, tel: 051/633-433; e-pošta: sara.sagadin@centerjanezalevca.si
  Govorilne ure: petek, 12.00 – 12.40
 • mobilna spec. ped. Jasmina Hatič, tel: 051/633-433; e-pošta: jasmina.hatic@guest.arnes.si
  Govorilne ure: četrtek, 10.10 – 10.55
 • mobilni spec. ped. Jan Vogrinc, tel: 051/633-433; e-pošta: jan.vogrinc@guest.arnes.si
  Govorilne ure: sreda, 11.50 -12.35