• Zbor bo ob 8.20 uri pred šolo.
  • Sledijo splošna navodila in ob 8.40 uri bo pričetek atletskih disciplin – tek 60m, tek 300m, tek 600m, skok v daljino, skok v daljino z mesta, met vorteksa, suvanje krogle, skok v višino, tek 30m;
  • Skupine bodo predstavljene na oglasni deski.

URNIK:

  • 8.20: zbor pred šolo
  • 8.25: splošna navodila in ogrevanje
  • 8.40: pričetek dejavnosti po postajah
  • 10.00 MALICA
  • 10.20 nadaljevanje dejavnosti po postajah
  • 12.35 KOSILO za učence in učenke, ki so nanj naročeni

Športni dan je obvezen za vse učenke in učence!

Športna oprema je OBVEZNA. Pri skoku v višino ste v šolskih copatih, ki so primerni za šport, ali pa ste bosi!

Želim vam veliko športnih užitkov, veliko uspeha in naj bo vodilo FAIR PLAY.

športna pedagoginja:  Ana Peček