Shema šolskega sadja in zelenjave

Evropski sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah
s podporo Evropske skupnosti

Shema šolskega sadja in zelenjave je nov ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.
Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave ter zagotoviti čimbolj zdrave in uravnotežene obroke (omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže, ki povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza …).
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega zdravstvenega stanja prebivalcev EU.
V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti.
Največja pomoč za povrnitev stroškov nabave je 6 EUR na učenca (od 1.-9. razreda) na šolsko leto za šole, ki smo se prijavile v SŠS.

Uradna spletna stran projekta: http://www.shemasolskegasadja.si/