RAVNANJE ŠOLE V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO UČENCA

  1. Če otrok zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19 v šoli, šola obvesti starše. Zboleli je do prihoda staršev v izolaciji. Oseba, ki je bila v stiku z zbolelim, naj upošteva vse preventivne ukrepe (maske, medosebna razdalja, higiena rok itd.). Zboleli uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki ga v tem času ne uporablja nihče drug. Prostore šole, kjer se je gibal zboleli s covid-19, je potrebno temeljito prezračiti ter očistiti in razkužiti predvsem površine, ki se jih je oseba dotikala (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.
  2. Starši zbolelega se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom. Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa negativen, ukrepi v šoli niso potrebni, učenec se vrne v šolo, ko se pozdravi.
  3. Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa pozitiven, ta dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o pozitivnem izvidu obvestite razrednika svojega otroka, razrednik pa vodstvo šole. Vodstvo šole o okužbi v oddelku obvesti starše otrok oddelka in vse zaposlene.

RAVNANJE STARŠEV V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO OTROKA

  • Če otrok zboli z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19 doma, ga ne pošiljate v šolo, ampak se posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom. Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa negativen, se otrok vrne v šolo, ko se pozdravi.
  • Če zdravnik napoti zbolelega na testiranje in je izvid testa pozitiven, ta dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o pozitivnem izvidu obvestite razrednika svojega otroka, razrednik pa vodstvo šole. Vodstvo šole o okužbi v oddelku obvesti starše otrok oddelka in vse zaposlene.