Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Letos bomo torej vpisovali otroke, ki so se rodili leta 2011.

Vpis v 1. razred bo v pisarni svetovalne službe potekal po sledečih terminih:
– v torek, 14.2.2017, od 7.15 do 17.15 (od črke A do O)
– v četrtek, 16.2.2017, od 7.15 do 17.15 (od črke P do Ž)
Prejeli boste tudi pisno vabilo k vpisu v 1. razred.

DRAGI BODOČI PRVOŠOLCI, VESELIMO SE VAŠEGA OBISKA!

Petra Prevec, šolska svetovalna delavka

Viljem Kovačič, ravnatelj