Za vse zmagovalce Naj razredov triad v šolskem letu 2015/2016 je NAGRADA obisk RTV Slovenija v Ljubljani.

Izbor za NAJ razred poteka po naslednjih kategorijah:

1.TRIADA

  • urejenost učilnice po pouku in ob koncu pouka,
  • urejenost garderob,
  • opravljene domače naloge.

2.TRIADA

  • povprečna ocena razreda,
  • opravljene domače naloge,
  • red pri malici,
  • urejenost razreda.

3.TRIADA

  • učni uspeh ob konferencah,
  • število prostovoljcev,
  • morebitni vzgojni opomini.