Ravnateljev govor

Dragi učenci, spoštovani starši in sodelavci!

Pred nami je novo šolsko leto, ki bo vam, učenci, prineslo mnogo znanja, novih idej, izkušenj in dolgotrajna prijateljstva. Pri doseganju naših skupnih ciljev vam bomo pomagali učitelji in starši. Vsi se bomo trudili, da bo v šoli prijetno vsem, da bomo s sodelovanjem premagali vse ovire in prišli do zastavljenih ciljev.

Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šoli, delo mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke. (Albert Einstein)

Pa prijetno, prijazno in uspešno šolsko leto vsem.

Ravnatelj:
Viljem Kovačič