Malica in kosilo

Organizirani so trije obroki: malica, kosilo in popoldanska malica. Učenci se lahko naročijo na katerikoli obrok. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.
 

MALICA

  • Učenci 1. triade malicajo v času prvega odmora (9.05–9.20).malica in kosilo
  • Učenci 1. razredov malicajo v učilnici, 2. in 3. pa v jedilnici.
  • Čas malice za 4.– 9. razred je od 9.55–10.10.
  • Učenci 4. in 5. razreda malicajo v jedilnici, od 6. do 9. razreda malicajo v učilnicah za tretjo učno uro.
  • Učenci, ki imajo 3. uro ŠPORT, malicajo v jedilnici.

KOSILO

  • učenci 1. triade v času od 11.45 do 12.10 urekosilo
  • učenci 2. in 3. triade v času od 12.35 do 13.00 ure

CENIK si lahko ogledate TUKAJ.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni možna.