Vse informacije v zvezi z razpisom najdete na spletni strani občine.