Priponke z dokumentacijo so objavljene pri objavi razpisa na občinskem spletnem portalu.