IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDUline_m

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Učenci se zanje odločajo glede na svoje interese in sposobnosti.
Na urniku so eno uro tedensko, razen drugega tujega jezika, ki je na urniku dve uri tedensko. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Predmeti so razdeljeni v dva sklopa:
– družboslovno – humanističnega
– naravoslovno – tehničnega.

Predmeti se razlikujejo tudi glede na čas trajanja, in sicer:
– triletni predmeti (učenec jih lahko izbere vsa tri leta);
– triletni predmeti, lahko tudi krajši (učenec jih lahko izbere tri leta ali manj);
– enoletni, vezani na razred (lahko se jih ponudi samo v določenem razredu);
– enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati).

Izbirne predmete šola ponudi po sklopih, učenec pa izbirne predmete izbira ne glede na sklop.