Letos na šoli sodelujemo tudi v projektu Trajnostna mobilnost v osnovni šoli – Gremo peš s kokoško Rozi.

Namen aktivnosti je spodbuditi osnovnošolce, da v šolo prihajajo na trajnosten način (peš, z javnimi prevoznimi sredstvi, več otrok skupaj v enem avtomobilu,…), predvsem pa spodbuditi pešačenje.

Cilj aktivnosti je sprememba potovalnih navad osnovnošolcev v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol, zmanjševanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok in krepitev zdravja otrok.

Ker je prihodnji teden TEDEN MOBILNOSTI, bomo v prihodnjih dveh tednih v nekaterih oddelkih izvedli najprej enotedensko aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi. Učenci se bodo trudili priti v šolo po načelih trajnostne mobilnosti. Vsak oddelek bo spremljal svoj napredek prihodov v šolo na trajnosten način na razrednem plakatu, velik šolski transparent pa bo obešen tudi na vidnem mestu na šoli, kjer si bodo lahko vsi na šoli ogledali naše prihode v šolo na načine trajnostne mobilnosti.
Nato pa se bomo v drugem tednu igrali še različne igre po triadah na temo trajnostne mobilnosti. Skozi celo šolsko leto bomo spodbujali in motivirali učence za trajnostne prihode v šolo in prepletali teme trajnostne mobilnosti.

Gremo peš s kokoško Rozi!