IMG_7082

Cilj projekta je spoznavati države Evropske unije in s tem spodbujati razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav ter hkrati zavedanje lastne identitete.

Naša šola je v projekt vključena že od leta 2008 in je tako raziskala že dobršen del Evrope: Slovaško, Romunijo, Belgijo, Nizozemsko, Luksemburg, Finsko, Bolgarijo, Španijo in Slovenijo. Trudimo se, da bi državo, ki jo raziskujemo, spoznali prav vsi učenci, zato jo vsako leto poskusimo predstaviti s čim več različnih področij in pri različnih predmetih. Spoznavamo glasbo, literaturo, geografske in zgodovinske značilnosti, kulinariko, likovno umetnost, simbole države… in tako že čez leto nastajajo izdelki, ki jih predstavimo v aprilu, ko na šoli pripravimo razstavo in prireditev, na katero vedno povabimo tudi veleposlanika države, ki jo raziskujemo.

Na zaključni prireditvi ob dnevu Evrope v mesecu maju pa se vsako leto predstavimo skupaj z ostalimi šolami in drugimi institucijami, ki so vključene v projekt.

V preteklih letih je projekt potekal po celi Sloveniji in smo imeli skupno prireditev v Ljubljani. Od šolskega leta 2014/15 dalje, ko je bil projekt na državni ravni ukinjen, pa sodelujemo s šolami, vrtci in domovi ostarelih iz Vrhnike in okolice pri projektu Evropejčki na Vrhniki. Na skupni prireditvi v mesecu maju se poleg ostalih udeležencev predstavimo s točko na prireditvi, na stojnici pa razstavimo izdelke, s katerimi predstavljamo državo, ki smo jo v tistem letu raziskovali. Tako skupaj skupaj z drugimi zgradimo vas, ki sestavlja države Evropske unije.

V šolskem letu 2015/16 na OŠ Dobrova raziskujemo Italijo.

koordinatorica projekta Zvonka Španger