G. in ga. Hanžič sta izvajala delavnice z naslovom “Učinkovita raba energije – obnovljivi viri energije” 15. in 16. septembra z učenci od 1. do 5. razreda.