Pa smo dočakali čarobni december. Tako kot vsako leto, smo tudi letos učiteljice 1. triletja za učence pripravile presenečenja. Vsak decembrski teden prinaša eno presenečenje. Prvi decembrski dan se vsi zberemo pred praznično okrašenim panojem na otvoritvi decembrskih presenečenj. Učenci 2. in 3. razredov to že poznajo, prvošolčki pa se z njimi srečajo prvič. Za prvo presenečenje smo praznično okrasili šolo. Polepšali smo okna šole, hodnik, pano in garderobo. Prav vsak učenec je prispeval svoj košček k praznični podobi šole. Ko je bilo vse postorjeno, so z žarom v očeh povedali, da je okrasitev zelo lepa. To nam daje novih moči in zagona, da z decembrskimi presenečenji nadaljujemo tudi v prihodnje. Pred nami pa so še tri presenečenja. Le kaj nam bodo prinesla?

Andreja Mutec in Tatjana Diaci