“Nikoli v življenju nisem srečal uspešnega človeka, ki ne bi bil obenem tudi strasten bralec.”
(Lewis Timberlake)

Na šoli smo v okviru projekta »Spodbujanje bralne pismenosti« poleg vseh dejavnosti, ki jih izvajamo, uredili bralne kotičke. Bralni kotički so opremljeni z literaturo, ki so jo na šolo prinesli učenci. Ker na OŠ Dobrova radi beremo, smo z bralnimi kotički želeli doseči, da imajo učenci nenehen dostop do čim več različnih knjig in revij.

Z materialom in opremo v bralnih kotičkih moramo ravnati pazljivo, ker si želimo kotičke na šoli ohraniti tudi za prihajajoče generacije. Všeč nam je, če nas bralni kotiček pričaka pospravljen, zato ga takšnega za seboj tudi pustimo. Tisto, kar učenci berete, vrnite nazaj na svoje mesto. Vsi skrbimo, da so kotički vedno urejeni in pospravljeni. Knjige in revije prebiramo tiho.

Ves material, ki se nahaja po razredih (ali na hodniku), je prilagojen stopnji učencev. Knjige bodo razredi med seboj po določenem časovnem obdobju tudi zamenjali. Literatura, označena z zeleno rožico, ima svoje mesto v 1. triadi, knjige z belo rožo v 2. triadi in z rdečo piko v 3. triadi.

Želimo vam veliko prijetnih bralnih uric.

Skupina za spodbujanje bralne pismenosti

bralni kotički 4 bralni kotički 3
bralni kotički  bralni koticki 2